Türi GümnaasiumAjalugu
IKT kasutamine
   * algklassides
   * keeleõppes
   * loodusainetes
   * matemaatikas

     * kunstis ja käsitöös

Õpilaste tööd

Vahendid


e-õppe konverents

KOOL - ÕPETAMISASUTUSEST ÕPIRUUMIKS

Materjalid koostas
Laine Aluoja
Türi Gümnaasium
Haridustehnoloog, informaatika- ja matemaatikaõpetaja