IKT kasutamise ajalugu Türi Gümnaasiumis

Esimesed katsetused arvuti kasutamises õppetöös jäävad aega, mil Türi Gümnaasium oli Phare ISE pilootkooliks aastatel 1997-2000

Õpiprogrammide kasutamine
APSTest
Matemaatika – StudyWorks, Function, GeomeTriks
Emakeel - emakeele grammatika
Inglise keel - EuroPlus+Reward
Muusika -
Orchestra
Algklassid – KidPix, Matike
Ajalugu - WordWar II
Bioloogia – Eesti selgroogsed, Eesti taimed

Keemia - ChemistrySet, Elements, Electrochemistry
Joonestamine – CorelDraw
Majandusõpetus - MESE

Kunstiajalugu - http://www.hot.ee/renessanss/
Astronoomia - Interaktiivne astronoomiaõpik http://opik.obs.ee/

Osalemine erinevates üle Interneti toimuvates projektides
Tyybel

Simulatsiooniliste veebipõhiste õpikeskkondade kasutamine
Bioloogia
Tiigriretk Eestimaal
http://sunsite.ee/tour/
Tere, Kevad! http://tere.kevad.edu.ee