Vahendid ja juhendid

Kodulehekülg abiks IKT rakendamiseks õppetöös
http://www.hot.ee/aluojalaine/
Puutetahvli kasutamine õppetöös
http://www.koolielu.edu.ee/koolitused/puutetahvel.htm
Käsiraamat õpetajale "Ainetund arvutiklassis"
http://www.hot.ee/kasiraamat
Õpitarkvarade kasutamise juhendid ja näited
http://www.hot.ee/aluojalaine/opetamine.htm
Õpikeskkond VIKO
http://viko.opetaja.ee
Õpikeskkonna VIKO kasutusjuhend
http://tyrigy.tyri.ee/laine/viko.htm

Käsiraamatud
Haridustehnoloogia käsiraamat http://www.e-uni.ee/juhendid/
Haridustehnoloogi käsiraamat  http://wiki.e-uni.ee/htkasiraamat/index.php
Haridustehnoloogia sõnastik http://wiki.e-uni.ee/htsonastik/
Projektõppe kavandamine ja vahendid
http://etwinningprojekt.weebly.com/index.html

Veebipõhised vahendid ja nende loomise juhendid

Esitluste keskkond http://www.slideshare.net
NÄIDE
http://www.slideshare.net/aluojalaine/esitluse-avaldamine-presentation
Õppematerjalide loomise keskkonnad
Weebly - http://www.weebly.com
Weebli kasutusjuhend - http://weeblyjuhend.wikispaces.com/
NÄITED
Tänase õppepäeva kodulehekülg - http://iktkoolis.weebly.com/
10.klassi matemaatika http://10klass.weebly.com
Õpilaste loodud õppematerjalid
http://juhendid.weebly.com/
http://oppematerjalid.weebly.com/

Weebly juhend
weebly_kasutamise_juhend.doc
File Size: 320 kb
File Type: doc
Download File

Sauropol - http://www.sauropol.com
NÄIDE
Veebis avaldatud HotPotatoes'es loodud testid - http://lainealuoja.sauropol.com/
sauropol_kasutamise_juhend.doc
File Size: 276 kb
File Type: doc
Download File

Ajatelje loomise tarkvara Timetoast kodulehekülg http://www.timetoast.com/
Ajatelje loomise juhend
ajatelje_loomise_juhend.pdf
File Size: 469 kb
File Type: pdf
Download File

NÄIDE http://www.timetoast.com/timelines/49504

Google vahendid
Docs
kasutamise juhend
http://iktandras.weebly.com/veebipohised-koostoovahendid.html
Form kasutamise juhend

Google Form kasutamine http://www.youtube.com/watch?v=C7ioY3I5FNA

Mängud

mangu_egamesgenerator.doc
File Size: 164 kb
File Type: doc
Download File

neli_aastaaega.doc
File Size: 54 kb
File Type: doc
Download File