IKT kasutamine algklassides

Matejalid Miksikese koduleheküljel http://www.miksike.ee
         Peastarvutamine "Pranglimine"
Virtuaalne klassiõpetajate kogukond http://klop.edu.ee/
Koolielu portaal http://koolielu.ee/pg/waramu/browse/curriculumSubject/334953
Ajaveebid

2c klassi ajaveeb http://2cklassialmanahh.blogspot.com/

Õpetajate loodud õppematerjalid


Õpetaja Ülle Tammela õppematerjalid
Akrobaatika http://akrobaatika.weebly.com/
Tähtpäevad http://tahtpaevad.weebly.com/
Õpetaja Maarika Lõhmuse õppematerjalid (1.klass)
http://marikalohmus.sauropol.com/
Õpetaja Külli Piiritsa õppematerjalid (3.klass)
http://kyllipiirits.sauropol.com/

Esitlus "Köögivilja show"

Esitlus "Kuidas olla terve?"