Õpilaste koostöös valminud materjalid

Kordamine 12.klass
http://12klassmat.blogspot.com/

Trigonomeetriliste funktsioonide graafikute dünaamilised töölehed
Siinusfunktsioon
Koosinusfunktsioon
Tangensfunktsioon
Trigonomeetrilise funktsioonide graafikud

Matemaatika õppimine IKT abil

6.klass matemaatika
http://www.hot.ee/aluojalaine/murruke/

10.klassi
matemaatika
http://10klass.weebly.com/
http://tyrigy.tyri.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=91:10klass&catid=8:matemaatika&Itemid=18
11.klassi matemaatika
http://tyrigy.tyri.ee/matike/
Kordamine 7.klass
http://lainealuoja.sauropol.com/
Õpetaja Ethel Koidu õppematerjalid (11.klass)
http://ethelkoit.sauropol.com/

Abimaterjalid õpetajatele

Puutetahvli kasutamine matemaatika õpetamisel
http://www.koolielu.edu.ee/koolitused/puutetahvel.htm
Õpiprogrammide kasutamine ja näited
http://www.hot.ee/ddmatemaatika/
Kodulehekülg õpetajale abiks IKT kasutamiseks aine õpetamisel
http://www.hot.ee/aluojalaine
Matemaatikaõpetajate virtuaalne kogukond
http://mott.edu.ee

VEEL VIITED
Dünaamilised töölehed
GeomeTricksi juhend ja näide
Funktioni juhend ja näide
TableTalk juhend
T-Algegra kodulehekülg
Materjalid klasside õppekava põhjal

Näited ja juhendid IKT kasutamine matemaatika õpetamisel

Näide
Tööleht www.wiris.ee